ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของเรา

 

 • แพทย์พันธมิตรของเราเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียน
 • เรากำลังทำงานตามกะ 24/7
 • เรามุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติทาง telemedicine 

 

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะให้สมาชิกของเราสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่เป็นพันธมิตรของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพ คุณสามารถไว้วางใจแพทย์พันธมิตรของเราที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอย่างแท้จริงและพวกเขาจะให้คำแนะนำทางการแพทย์ในระยะไกลสำหรับคุณและญาติของคุณ 

นพ. ยิ่งยง เต็มสินสกุล

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาจีนกลาง

ญี่ปุ่น

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการกู้ชีพทางน้ำ, โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2550-2551
 • โรงพยาบาลบ้านดอน อินเตอร์เนชั่นแนล 2552
 • ผู้ก่อตั้งและดำเนินการคลินิกเวชกรรมเซาท์แลนด์ เกาะพะงัน 2553-2554
 • ผู้ก่อตั้งเฟิร์ส สแตนดาร์ดกรุ๊ป เปิดให้บริการคลินิกเวชกรรมในพื้นที่ อ่าวนาง ไร่เลย์ เกาะลันตา เกาะยาวใหญ่ เกาะยาวน้อย 2555-ปัจจุบัน

นพ.ณัฐ แย้มวงษ์

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลนครพิงค์ 2559 – 2562
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี 2562 – ปัจจุบัน

นพ.ธีรภัทร อัตวินิจตระการ

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลบำราศนราดูร 2558-2559
 • แพทย์ประจำบ้าน กระทรวงสาธารณสุข 2559 – 2563
 • แพทย์สาธารณสุข 2563 – ปัจจุบัน

นพ. นิเวศน์ สิทธิจิรกร

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมเพื่อความงามแห่งประเทศไทย 2557 ถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2550-2555
 • ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการ วีคลินิก เชียงใหม่ เวชกรรม
 • โรงพยาบาลเทพปัญญา 2555 ถึงปัจจุบัน

พญ.แพรลดา วงศ์คิริเมธีกุล

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2559-2560
 • โรงพยาบาลแมสซาชูเซส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 2560-2561
 • แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา 2561 – ปัจจุบัน

นพ. บรม จุติยนต์

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลเมืองกระบี่ 2557-2558
 • โรงพยาบาลลาทับ 2558-2559
 • โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 2559-2562
 • ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการ คลินิกเวชกรรม เฟิร์ส ลันตา

นพ. ธีวินท์ งามศรีขำ

แพทย์ผู้ชำนาญโรคทั่วไป

ไทย

ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552-2555

ประสบการณ์การทำงาน

 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 2549-2550
 • โรงพยาบาลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 2550-2551
 • โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 2561-2562
 • โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล 2555-ปัจจุบัน